Με δυο λόγια

Νέο δυναμικό site.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε χρήστη του ίντερνετ να δημιουργήσει τα δικά του άρθρα χρησιμοποιώντας μόνο τις βασικές γνώσεις ενός κειμενογράφου (word)

 
 
Μίτωση PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Σταμάτης Μ.   
20.04.07
Δύο είναι οι ανώτερες κυτταρικές λειτουργίες ενός κυττάρου.
Η ανάπτυξη και η διαίρεση.

Με τον όρο διαίρεση εννοούμε τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου με διχοτόμηση και δημιουργία δύο νέων θυγατρικών κυττάρων, τα οποία μπορεί ν αείναι μεταξύ τους όμοια (συμμετρική διαίρεση).
Η διαίρεση διακρίνεται σε μιτωτική και μειωτική.
Στη μιτωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου διπλασιάζεται και διαιρείται ενώ στην μειωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου απλώς διαιρείται με αποτέλεσμα τα νέα κύτταρα να περιέχουν μόνο ένα αντίτυπο του γονιδιώματος δηλαδή να είναι απλοειδή.

Τι είναι η μίτωση; Ποιες είναι οι φάσεις της μίτωσης;
Με Multimedia υλικό παρουσιάζουμε πως πολλαπλασιάζεται ένα κύτταρο.

Με τον όρο "κυτταρική διαίρεση" εννοούμε συνήθως την μίτωση.
Κάθε κύτταρο το οποίο προήλθε από μία διαίρεση, και πριν διαιρεθεί και αυτό με την σειρά του σε δύο νέα (θυγατρικά) κύτταρα, διανύει μία φάση "ηρεμίας", τη μεσόφαση. Αυτή διακρίνεται σε τρείς επιμέρους φάσεις:

1.Η μεταμιτωτική (G1)
2.Η φάση σύνθεσης του DNA ή φάση S
3.Η προμιτωτική φάση (G2)


Οι φάσεις G1 και G2 είναι σημεία σύλληψης του κυτταρικού κύκλου, φάσεις δηλαδή που η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου μπορεί να σταματήσει ή να ξεκινήσει ξανά με την εφαρμογή κατάλληλων ερεθισμάτων.

(Στη συνέχεια καλό είναι κάθε φάση να παρακολουθείται και αν διαβάζεται ταυτόχρονα με το βίντεο που επισυνάπτεται παρακάτω)
Μετά το πέρας της μεσόφασης, το κύτταρο εισέρχεται στην Μιτωτική φάση (Μ).
Η μιτωτική φάση του κύκλου αποτελείται με την σειρά τις από 4 φάσεις. Την πρόφαση, την μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση. (εν συντομία: προ-,μετά-,ανά-,τελό-)

Πρόφαση: Τα χρωματοσώματα συμπυκνώνονται σε μορφή σπείρας (ελατηρίου) και γίνονται ορατά στο μικροσκόπιο. Η πυρηνική μεμβράνη (nuclear envelope) διαλύεται και οι πυρηνίσκοι εξαφανίζονται. Από τους πόλους του κυττάρου και κάθετα προς το μελλοντικό επίπεδο της διαίρεσης αρχίζει ο σχηματισμός της μιτωτικής αττράκτου από μικροσωληνίσκους.

Μετάφαση: Καθώς συνεχίζεται η συμπύκνωση των χρωματοσωμάτων, αυτά εμφανίζονται διαχωρισμένα σε δύο μέρη, τις χρωματίδες. Τα ζεύγη των χρωματίδων διευθετούνται κατά μήκος του ισημερινού επιπέδου της μιτωτικής ατράκτου, της οποίας τα κεντρικά νήματα αρχίζουν από τον ένα πόλο και καταλήγουν στον άλλο ενώ τα νήματα που απολήγουν στα χρωματοσώματα συνδέονται με το κεντρομερές αυτών.

Ανάφαση: Οι χρωματίδες αποχωρίζονται μεταξύ τους και κινούνται προς του πόλους, προς το κινητοχώριο.

Τελόφαση: Όταν οι χρωματίδες φτάσουν στην περιοχή των πόλων οι δύο ταυτόσημες ομάδες των θυγατρικών χρωματοσωμάτων αρχίζουν να χαλαρώνουν στην δομή τους μέχρις ότου αυτή να μην είναι αναγνωρίσιμη. Οι πόλοι και η άτρακτος εξαφανίζονται. Η κάθε νέα περηνική μεμβράνη σχηματίζεται γύρω από τα θυγατρικά γονιώματα σαν επέκταση του ενδοπλασματικού δικτύου, ενώ οι νέοι πυρηνίσκοι προέρχονται από τις θέσεις περίσφιξης των χρωματοσωματικών δορυφόρων, επίσης ονομαζόμενες οργανωτές του πυρηνίσκου. Η μιτωτική διαίρεση ολοκληρώνεται με το σχηματισμό νέων διαχωριστικών μεμβρανών στη μέση του κυττάρου με την εναπόθεση συστατικών από τα οργανίδια Golgi στο ισημερινό επίπεδο της πρώην ατράκτου.

Στο παρακάτω βίντεο παρακολουθούμε αναλυτικά πως γίνεται η μίτωση (συμπεριλαμβάνεται ήχος με επεξήγηση)

Ακολουθεί ένα χιουμοριστικό αμερικάνικο (αμερικανιά;) βίντεο που μας επεξηγεί μέσω ενός τραγουδιού τι είναι η Μίτωση!
Τελευταία ανανέωση ( 23.06.07 )
 
Επόμ. >
© 2017 Βιοτεχνολογία ΓΠΑ
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της onScreen